MM 200

Sammankopplingsfilter. 2 ingångar VHF-FM-UHF och 1 utgång. DC pass.
Kan även användas som 2-vägs splitter.

MM 200
Artikelnr 500617


- 2xVHF-FM-UHF
- F anslutning
- DC pass 24V, 50mA

MM 207

Sammankopplingsfilter. 1xVHF-FM, 1xUHF. 1 utgång.

MM 207
Artikelnr 500612


- 1xVHF-FM, 1xUHF
- F anslutning

MM 307

Sammankopplingsfilter. 1xVHF-FM, 2xUHF. 1 utgång. DC pass.

MM 307
Artikelnr 500613


- 1xVHF-FM, 2xUHF
- F anslutning
- DC pass 24V, 50mA (1xUHF)

LTE 694

LTE lågpassfilter 5-694MHz. Utomhus. DC pass.

LTE 694
Artikelnr 361663

- F hane-F hona
- DC pass

RB 900

LTE lågpassfilter 5-694MHz. Inomhus. DC pass.

RB 900
Artikelnr 500668

- F hona-F hona
- DC pass

FR 900

LTE lågpassfilter 5-694MHz. Mastmontage. DC pass.

FR 900
Artikelnr 500652

- F anslutning
- DC pass

FR 413

Notchfilter, 4x14dB dämpning, ställbara inom 470-860MHz. Mastmontage.

FR 413
Artikelnr 500609

- 4x14dB dämpning
- F anslutning
- DC pass

MM-200
MM-207
MM-307
RB-900
FR-900
FR-413

Spärrfilter 460-470MHz (Net1). Mastmontage.

FR 015

FR 015
Artikelnr 500671

- 25dB dämpning vid 466MHz
- F anslutning

FR-015

1352

Sammankopplingsfilter. 1xVHF-FM, 2xUHF. 1 utgång. DC pass på alla.

1352
Artikelnr 368063


- 1xVHF-FM, 2xUHF
- F anslutning
- DC pass 24V, 50mA (alla ingångar)

Johansson 1352 VHF-2xUHF filter med DC pass

MM 406
Artikelnr 500614


- 1xBI, 1xFM, 1xBIII, 1xUHF
- F anslutning
- DC pass 24V, 50mA (1xUHF)

MM 406

Sammankopplingsfilter. 1xBI, 1xFM, 1xBIII, 1xUHF. 1 utgång. DC pass.

MM-406

4214

2-vägs splitter FM-VHF-UHF, med DC pass på en utgång.

4214
Artikelnr 368072


- 1xFM-VHF-UHF in
- 2xFM-VHF-UHF ut
- F anslutning
- DC pass 24V, 50mA på en utgång

Johansson 4214 Terrest 2-v Splitter
LTE 694T Filter

2018 Barcom AB

Barcom