Banner 1400 Barcom

För info om aquila HDMI modulatorer läs här

MT-47

MT47 art 500706

Utkanal

K5-12, K21-69

Max utnivå

85 dBµV

Justerbar

-20 dB

Produktblad

Modulator MT47 mono

PLL-styrd modulator med hög utnivå, max 85 dBµV.
Audio/video ingångar (RCA) och RF ut (F). RF-loop.
Enkel att installera med knappar på fronten och en
LCD-display som visar inställda värden.
Metallkapsling monterad i platskåpa.
Justerbar ljudvolym. Inbyggd nätdel 230 V.

MT-57

MT57 art 500708

Utkanal

K5-12, K21-69

Max utnivå

85 dBµV

Justerbar

-20 dB

Produktblad

Modulator MT57 A2 stereo

PLL-styrd stereomodulator med hög utnivå, max 85 dBµV.
Audio/video ingångar (RCA) och RF ut (F). RF-loop.
Enkel att installera med knappar på fronten och en
LCD-display som visar inställda värden.
Metallkapsling monterad i plastkåpa.
Justerbar ljudvolym. Inbyggd nätdel 230 V.

MT-29C modulator

MT29C  art 500707

Utkanal

K2-S20, K21-K69,
DSB

Max utnivå

100 dBµV

Justerbar

-15 dB

Produktblad

Modulator MT29C A2 stereo

Bredbandig modulator med A2 stereo. DSB.
Terras modulatorer är mycket tillförlitliga i drift och enkla att
installera med programmering via knappar på fronten och en
display som visar valda värden.
Hög utnivå 100 dBµV. Justerbar -15 dB. Inbyggd nätdel.

MT32C modulator

MT32  art 500717

Utkanal

K2-69, VSB

Max utnivå

95 dBµV

Justerbar

-15 dB

Produktblad MT32

Modulator MT32 VSB mono

MT32 är en grannkanalsäker (VSB = Vestigial sideband
modulation) bredbandig stereo modulator för professionella
installationer.
Enkel installation - inställningar med knappar på fronten och
en display som visar valda värden.
Max utnivå 95 dBµV. RF-loop. Inbyggd nätdel.

MT32C modulator

MT32C  art 500718

Utkanal

K2-69, VSB

Max utnivå

95 dBµV

Justerbar

-15 dB

Produktblad MT32

Modulator MT32C VSB A2 stereo

MT32C är en grannkanalsäker (VSB = Vestigial sideband
modulation) bredbandig stereo modulator för professionella
installationer.
Enkel installation - inställningar med knappar på fronten och
en display som visar valda värden.
Max utnivå 95 dBµV. RF-loop. Inbyggd nätdel.

Upp10

© BARCOM AB 2016