Banner 1400 Barcom
ENGELPRO APP
AM 3100 programmerbar muxförstärkare

AM 3100  art 500749

Ingångar

1xBI-FM
1xBIII-DAB
1xVHF-UHF,
3xUHF
1xSatellit

Filter

10xUHF, fördelat på UHF 1-3

Kanaler per filter

1-7

Förstärkning BI-FM

50 dB, justerbar 20 dB

Förstärkning BIII-DAB

50 dB, justerbar 20 dB

Förstärkn. VHF-UHF

50 dB, justerbar 20 dB

Förstärkning UHF

55 dB, justerbar 20 dB

Max utnivå UHF

120 dBµV

Produktblad AM 3100

AM 3100

Programmerbar förstärkare med 6 terresta ingångar, fördelat på
BI-FM, BIII-DAB, VHF-UHF, 3xUHF och 1 satellit ingång.
UHF ingångarna delar signalen till 10 filter/förstärkare med
ställbar bandbredd mellan 1-7 kanaler.
Mycket enkel programmering från android telefon eller läsplatta
via bluetooth. Automatisk kluster konfigurering och nivåjustering.
Förstärkning max 55 dB på UHF och max utnivå 123 dBµV.
12-24V matning för mastförstärkare. Testuttag -30dB. Lte-filter.

AM 1000  art 500751

Ingångar

1xBI-FM-BIII
1xVHF-UHF
2xUHF

Filter

6xUHF, fördelat på UHF 1-2

Kanaler per filter

1-7

Förstärkning BI-FM-BIII

55 dB, justerbar 20 dB

Förstärkning VHF/UHF

50/55 dB, justerbar 20 dB

Förstärkning UHF

55 dB, justerbar 20 dB

Max utnivå UHF

120 dBµV

Produktblad AM 1000

AM1000

AM 1000

Programmerbar förstärkare med enkel programmering från mobil
eller läsplatta via bluetooth och Android app.
Automatisk kluster konfigurering och nivåjustering.
4 ingångar, fördelat på 1xBI-FM-BIII,1xVHF-UHF och 2xUHF.
UHF ingångarna delar signalen till 6 filter/förstärkare med
ställbar bandbredd mellan 0-7 kanaler.
12-24V matning för mastförstärkare. Testuttag -30dB. Lte-filter.

Profiler 6600

Profiler 6600  art 500730
Memonry stick Profiler  art 500731

Ingångar

1xBI-FM
1xBIII
1xVHF-UHF,
3xUHF

Filter

10xUHF, fördelat på UHF 1-3

Kanaler per filter

1-7

Förstärkning BI-FM

35 dB, justerbar 20 dB

Förstärkning BIII

40 dB, justerbar 20 dB

Förstärkn. VHF-UHF

40 dB, justerbar 20 dB

Förstärkning UHF

55 dB, justerbar 30 dB

Max utnivå UHF

118 dBµV

Produktblad Profiler 6600

Profiler 6600

Programmerbar förstärkare med 6 antenningångar, fördelat på
BI-FM, BIII, VHF-UHF och 3xUHF.
UHF ingångarna delar signalen till 10 kluster( filter/förstärkare)
med ställbar bandbredd mellan 1-7 kanaler.
Programmering direkt på enheten. Kopiering via Memory stick..
Förstärkning max 55 dB på UHF och max utnivå 116 dBµV.
12-24V matning för mastförstärkare. Testuttag -30dB.

VS21

VS 21  art 303075
OH 41  art 303070

Ingångar

1xBI-FM
1xBIII
1xVHF-UHF,
3xUHF

Filter

10xUHF, fördelat på UHF 1-3

Kanaler per filter

1-7

Förstärkning BI-FM

35 dB, justerbar 20 dB

Förstärkning BIII

40 dB, justerbar 20 dB

Förstärkn. VHF-UHF

40 dB, justerbar 20 dB

Förstärkning UHF

55 dB, justerbar 30 dB

Max utnivå UHF

118 dBµV

Produktblad VS 21

VS 21

Programmerbar förstärkare med 6 antenningångar, fördelat på
BI-FM, BIII, VHF-UHF och 3xUHF.
UHF ingångarna delar signalen till 10 kluster (filter/förstärkare)
med ställbar bandbredd mellan 1-7 kanaler.
Programmering via Wisi handset OH 41. Kopieringsfunktion.
Förstärkning max 55 dB på UHF och max utnivå 123 dBµV.
12-24V matning för mastförstärkare. Testuttag -30dB.

ZG-421-5mux

ZG-421
art 500770
ZG-401
art 500771

Kanalförstärkare
Förstärkning 53 dB
Max utnivå 120 dBµV
Nivåjustering -20 dB
ZG-421 = VSB (grannkanalsäker)

AS-102
art 500780

Nätdel för upp till 12 st ZG-421
24V, max 1100 mA

ZG-201
art 500774

FM-förstärkare, 88-108 MHz
Förstärkning 30 dB (-20 dB)

ZP-004
art 500781

Monteringsram för väggmontage
Max 12 moduler + nätdel

MR-010
art 500782

Monteringsram för 19” rack
Max 9 moduler + nätdel.

ZP-002
art 500785

Kopplingsbrygga

Produktblad ZG-421

ZG-421

Kanalförstärkare som är idealisk vid installation av Boxer i
SMATV-nät.
Hög utnivå och hög selektivitet - Enkelt, kostnadseffektivt och
mycket driftsäkert!
Grannkanalsäker. Förstärkning 53 dB. Utnivå max 120 dBµV.
Levereras med kanalerna förinställda från fabrik (kanal anges
vid beställning). Även FM-förstärkare finns.

Upp11

© BARCOM AB 2016